Kies een categorie
Bekijk ook de winnaar van de publieksprijs: EENdje om niet te vergeten
Huis van het Kind en Kinderopvang - SAMEN kan er meer !
Gemeente Heusden-Zolder

Samen bereik je meer dan alleen: onder dat motto werkt het Huis van het Kind van gemeente Heusden-Zolder structureel samen met alle kinderopvangvoorzieningen. Uit die samenwerking vloeit een stroom aan concrete initiatieven voort (van lokaal loket, kinderopvangcheques, boekstart, luierbank, vorming enz.) en vooral een afgestemd, laagdrempelig en geïntegreerd aanbod voor alle gezinnen. Zo creëren alle partners samen een meerwaarde voor elk gezin.


Motivering van de jury

De jury koos voor dit project omwille van een duidelijke doorgedreven visie en actieve vertaling ervan in de dagelijkse praktijk.

Inclusief pionieren in Deinze
Stad Deinze

De stedelijke dienst kinderbegeleiders van de stad Deinze draagt inclusie hoog in het vaandel. Door samenwerking met het Dienstverleningscentrum Heilig Hart en het Centrum Inclusieve Opvang wordt ervaring en expertise gedeeld over de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Zo wordt de start van een nieuw kind in de kinderopvang ondersteund, worden vaardigheden van kinderbegeleiders versterkt, kan zorgspecifieke dagelijkse ondersteuning aangeboden worden in de kinderopvang.

Huis van het Kind Herenthout
Gemeente en OCMW Herenthout

Het Huis van het Kind van gemeente Herenthout brengt letterlijk alle lokale diensten samen onder hetzelfde dak en bundelt zo de krachten om alle gezinnen te ondersteunen. Naast een lokaal loket, huist hier ook inclusieve kinderopvang, samenwerkende onthaalouders, middagopvang, een pedagogische bibliotheek, de wekelijkse speelbabbel, Jeugddienst en zo veel meer. Een echt voorbeeld van krachten bundelen!

Kinderen doen bewegen in KinderKuren
Stad Leuven

Met KinderKuren helpt stad Leuven alle basisscholen om naschoolse opvang te organiseren. Scholen kiezen uit meer dan 130 activiteiten. In samenwerking met de sportdienst en Sporty vzw is er een ruim bewegingsaanbod: dans, yoga, mini-basket, lacrosse, frisbee, rope skipping, circus. Kinderen laten bewegen, da's belangrijk en leuk!

Samen Spelen!
Gemeente Evergem

Van het voorzichtig samen nadenken over onze speelvisie (het spelende kind staat centraal), tot het praktisch samenwerken op de werkvloer in de zomervakantie: onze kinderbegeleiders én animatoren van de speelpleinwerking gaan ervoor in de gemeente Evergem. Samenwerken over de generatiekloof heen is niet eenvoudig, maar zeker niet onmogelijk!

Naschools activiteitenaanbod Hop-la!+
Gemeente Haacht en IGO div

De naschoolse opvangtijd nog leuker en boeiender maken? Gemeente Haacht doet dat met het project Hop-la+. De gemeente realiseert dit samen met IGO. Naast de gewone naschoolse opvang worden er een hele reeks creatieve, leerrijke en vooral superplezierige activiteiten georganiseerd, gedragen door een team gouden vrijwilligers. Kinderen kiezen vrij om tijdens de opvang te spelen zoals voorheen of om de opvang te combineren met hun hobby.

't KLEIN keperke vs. de GROTE buurtwerking
EVA-vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek

De opvang een plaats geven in de buurt, dat is de doelstelling van het project van EVA vzw Gemeentelijke kinderopvang Dilbeek. Door actief op zoek te gaan naar samenwerkingen met organisaties en activiteiten in de buurt, krijgen kinderen de kans om de wereld te verkennen. Jong en oud picknicken in het park van het woonzorgcentrum. Maar de samenwerking is ook praktisch: wasmachines en droogtoestellen van het woonzorgcentrum worden gedeeld, alsook bergruimtes en vergaderruimtes van de gemeenteschool.

High Tea Afternoon
Stad en OCMW Gent

Onder het motto 'Mens ik zie u graag' nodigden de kinderen van het kinderdagverblijf Groen Drieske en stedelijk initiatief voor buitenschoolse opvang Droomboom van de stad Gent een 40-tal senioren uit de buurt uit in hun kinderopvangvoorziening. Kinderen en senioren (die gebruik maken van lokaal dienstencentrum) deden samen een High Tea met tal van activiteiten en acts. Oud en jong verbinden. 

Kinderarmoedeoverleg Ravels
OCMW Ravels

In het lokaal overleg kinderarmoede van OCMW Ravels zijn de kinderopvangvoorzieningen sterk betrokken: de gezinsopvang, de buitenschoolse kinderopvang, de begeleiders van de speelpleinwerking, maar ook de wijkagent, de scholen en de huiswerkbegeleiders van het Rode Kruis  verkleinen de drempels  voor het gebruik van onder andere kinderopvang van gezinnen met kinderen waar armoede is of dreigt. Tijdens het armoedeoverleg leren de voorzieningen elkaars werking goed kennen, daardoor kunnen alle ouders - ook kwetsbare gezinnen - beter geholpen worden, worden kinderen beter begeleid in de overgang van voorschoolse opvang naar de buitenschoolse opvang en worden sociale tarieven toegekend aan die gezinnen die hier het meest bij gebaat zijn. Samen zet men kinderopvang in als belangrijk instrument om de kinderarmoede te bestrijden.

Zorg Centraal in 't Evertje
Gemeente en OCMW Wommelgem

Buitenschoolse kinderopvang ’t Evertje van gemeente Wommelgem heeft een intensieve samenwerking met organisaties uit de buurt (van het woonzorgcentrum tot het dierenasiel), met oog voor een betere zorg en wederzijds respect. De wereld mooier kleuren door de kinderen van nu (of de volwassenen van morgen) te leren omgaan met ouderen, mensen met beperkingen en dieren. Daar staat gemeente Wommelgem helemaal achter. 

Breng je stem uit op:
Categorie: Samen­werking

Naam
E-mailadres

Gelieve alle verplichte velden in te vullen.