Kies een categorie
Bekijk ook de winnaar van de publieksprijs: EENdje om niet te vergeten
Samen delen is kansen creëren
Stad Eeklo

Stad Eeklo zet met het project 'Samen delen is kansen creëren' in op een geïntegreerde kinderopvang: de kinderopvang kreeg zijn stek op het Sportpark en daar worden infrastructuur, personeel en logistiek gedeeld. Maar de samenwerking gaat veel verder: door een intense samenwerking met verschillende partners en diensten (zoals Huis van het Kind, wijkcentrum, scholen, stads- en andere diensten,...) krijgen alle Eeklose kinderen immens meer kansen op een leuke vrije tijd en sportplezier.  


Motivering van de jury

De jury koos voor dit project omwille van de bewuste beleidskeuze om nu reeds te kiezen voor de uitvoering van het nieuwe decreet buitenschoolse activiteiten.

EmotiKAN
Gemeente Hechtel-Eksel

Met het project 'EmotiKAN' geeft het Lokaal Overleg Kinderopvang van gemeente Hechtel-Eksel aan dat 'emotie kan'. De Kinderraad, scholen en onthaalouders zetten hun schouders onder dit project. Via een kubus met foto’s krijgen peuters al een eerste inzicht in emoties (blij, bang, boos). Diezelfde prenten komen in de kleuterklas aan bod. Spelletjes maken emoties bespreekbaar. Voor lagere schoolkinderen zijn er lespakketten. “Gevoelens tonen is dik ok” zingt 'Roodvonk’ in een lied dat speciaal geschreven werd voor dit project.

AAP in Heusden-Zolder
Gemeente Heusden-Zolder

Project AAP van de gemeente Heusden-Zolder wil de toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod vergroten voor alle kinderen. Via een aantrekkelijke website, een extra fonds, huisbezoeken en het sensibiliseren van verenigingen willen ze zoveel mogelijk drempels wegwerken. Hiervoor werken ze samen met OCMW, scholen en vrijetijdspartners.

Regionaal digitaal loket kinderopvang
Interleuven (intergemeentelijke samenwerking)

Kinderopvangnoden stoppen niet aan de gemeentegrenzen. InterLeuven, een Intergemeentelijke dienstverlenende Vereniging, ontwikkelde daarom het regionaal digitaal kinderopvangloket. Dit fungeert als centraal registratiepunt voor alle vragen over de opvang van baby's en peuters in de deelnemende gemeenten. En helpt lokale besturen bij het uitbouwen van het loket kinderopvang in de eigen gemeente. Het digitaal loket vormt voor besturen ook een krachtig beleidsinstrument. Uniek is vooral het intergemeentelijke: 18 gemeenten uit de ruime regio rond Leuven maken gebruik van het regionaal digitaal loket kinderopvang.

Breng je stem uit op:
Categorie: Beleid

Naam
E-mailadres

Gelieve alle verplichte velden in te vullen.