Kies een categorie
IBO Het Narrenschip ontdekt het zuiden
Gemeente Brakel

In deze samenwerking tussen IBO Het Narrenschip en BRAVO, de Brakelse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, werd elke week van de zomervakantie rond een hulporganisatie gewerkt. De Brakelse vzw's die aan ontwikkelingssamenwerking doen, bereidden elk een project voor dat ze dan samen met de kinderen tijdens een week uitwerkten. Dit leidde tot interessante gesprekken tussen de kinderen en zorgde ervoor dat hun wereldbeeld én dat van de kinderbegeleiders vergroot werd.

Er werd na afloop op basis van deze projecten en de foto's die genomen werden, een boekje gemaakt waarin elke vzw zich kon voorstellen en waarin de activiteiten geïllustreerd werden aan de hand van mooie foto's. Het boekje werd gemaakt voor de kinderopvang zelf, zodat ouders hierin kunnen grasduinen en herinnert ons aan een fijne periode.

De bedoeling is dat het IBO elke zomervakantie met een andere adviesraad in samenwerking gaat om activiteiten met de kinderen te organiseren en om op het einde telkens een tastbare herinnering te maken in de vorm van een boekje.


Motivering van de jury

De jury koos voor dit project omwille van de focus op wereldburgerschap en de link met de SDG’s. In dit project wordt er een vernieuwende samenwerking gerealiseerd met lokale actoren die er uit springen en die de leefwereld van kinderen verrijken. De ambitie om dit jaarlijks vorm te geven is een grote meerwaarde.

De Boomhut Beringen
Stad Beringen

De reguliere kinderopvang staat open voor alle kinderen, ongeacht achtergrond, tekorten of moeilijkheden. Samen met ouders en school gaan we op zoek naar de meeste gepaste opvang voor ieder kind. De bedoeling is dat kinderen terecht komen in een opvangvoorziening die aangepast is aan hun noden of waarbij de werking zich maximaal afstemt op de noden van kinderen met specifieke zorgen.

Voor kinderen die ondanks extra inspanning meer zorg nodig hebben, organiseert stad Beringen opvang voor kinderen met specifieke zorgbehoeften. ‘De Boomhut’ is een samenwerking met twee partners die de nodige ervaring en expertise hebben, vzw de regenbOog en basisschool De Brug & De Opaal. Hierbij zorgt stad Beringen voor de nodige infrastructuur en een gedeeltelijke financiering van de opvang. Vzw de regenbOog stelt een coördinator aan die samen met vrijwillige leerkrachten van basisschool De Brug & De Opaal instaat voor de naschoolse opvang op schooldagen en woensdagnamiddag.

De Boomhut is een kleinschalig initiatief met de mogelijkheid om voor ieder kind een individuele aanpak op maat uit te werken, door bijvoorbeeld een prikkelarme ruimte, een snoezelruimte... Met dit project krijgen ouders van kinderen met specifieke zorgen bovendien de kans om werk en gezin op een haalbare manier te combineren.

Op elk potje p(l)ast een kindje
Huis van het Kind Pelt

Vanuit een vraag van verschillende schooldirecties rond zindelijkheid als belangrijk pedagogisch thema heeft het Huis van het Kind Pelt een werkgroep ‘zindelijkheid’ samengesteld waarin verschillende partners elk een unieke rol opnemen. Deze partners zijn: Opvoedingswinkel Noord-Limburg, VCLB Noord-Limburg, Kind & Gezin, Gemeente Overpelt, Gemeente Neerpelt en vertegenwoordigers kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang uit Neerpelt en Overpelt. Deze partners trachten samen te zorgen voor een meersporenbeleid waarin pedagogische ondersteuning omtrent zindelijkheid wordt aangeboden aan de inwoners van Neerpelt en Overpelt.

Door overleg, uitwisseling en afstemming kwamen ze tot eenzelfde eenduidige communicatie omtrent zindelijkheid. Iedereen spreekt dezelfde taal en geeft dezelfde richtlijnen mee. Daarnaast werken al deze partners met detzelfde zindelijkheidskoffers, die vol met pedagogisch en leuk spelmateriaal zitten. Deze koffers stimuleren de ouders en kinderen om op een fijne, aangename en ongedwongen manier bezig te zijn rond zindelijkheid. Deze zindelijkheidskoffers (ondertussen al 75) zijn gratis te ontlenen en kregen de titel "Op elk potje p(l)ast een kindje". De koffers worden goed gebruikt en zowel ouders als de partners zijn positief.

Het is fijn dat alle voorschoolse initiatieven zo positief samenwerken en dit pedagogisch thema op deze manier geïntegreerd aanpakken.

Zomerkriebels
Gemeente Niel

Gemeente Niel organiseert zomeropvang voor alle jongeren van de gemeente van 2,5 jaar tot en met 16 jaar. We merkten dat de bestaande speelpleinwerking bleef groeien en er nood was aan meer opvang. In samenwerking met de BKO, het OCMW, de speelpleinwerking en START2FUN werd er een structuur opgebouwd waarin elk kind en elke ouder zijn gading kan vinden. Er werd een eigentijds programma uitgewerkt. Daarnaast werd er een gezamenlijke brochure ontwikkeld én ook 1 algemeen platform waar ouders hun kinderen kunnen inschrijven voor de verschillende keuzes (speelplein, opvang, sport- of creakampen).

Uniek is dat er een wisselwerking is tussen monitoren van de speelpleinwerking en kinderbegeleid(st)ers van de BKO, wat de organisatie ten goede komt. Zo probeert de gemeente Niel maatwerk op vraag van ouder en kind te bieden.

Speeldag - IBO De Boomgaard / MMI Kortemark
Gemeente Hooglede

Sinds 2016 werkt IBO De Boomgaard en het gemeentebestuur Hooglede samen met het Margareta- Maria-Instituut (MMI) van Kortemark door het inrichten van een extra buitenspeeldag. Deze vindt telkens plaats op een woensdagnamiddag in maart. Ieder jaar opnieuw mogen kinderen vanaf de 3e kleuterklas van IBO De Boomgaard samen met 260 andere kinderen genieten van een buitenspeeldag in thema. Deze wordt volledig uitgewerkt door de leerlingen van het 7e jaar kinderzorg van het MMI. Hierbij staan de begeleidsters van IBO De Boomgaard in voor extra toezicht en evaluatie van de GIP-opdrachten van de leerlingen.

Op deze manier kunnen wij leerlingen 'goesting' doen krijgen in het werken met grote groepen kinderen. De leerlingen leren bij de voorbereiding werken in team en kunnen hun creativiteit tonen. Zowel de kinderen als leerlingen beleven ieder jaar opnieuw een onvergetelijke dag!

Samenspel tussen de BKO en het Margareta-Maria-Instituut (MMI)
Gemeente Kortemark

De vraag naar opvang binnen de gemeente Kortemark is zeer groot. Er werd op zoek gegaan naar een nieuwe, extra locatie. De oude staatsschool werd gerenoveerd tot een polyvalent opvanggebouw, hoofdzakelijk voor de buitenschoolse kinderopvang. Daarnaast was ook de middelbare school (het MMI) op zoek naar alternatieve locaties om de typische zorgkundige en sociale vakken te geven.

Via dit project werden de handen in elkaar geslagen: de gebouwen kunnen buiten de schooluren door de buitenschoolse kinderopvang gebruikt worden en tijdens de schooluren door het MMI van Kortemark. Het is een unieke kans om in de locatie, waar de leefwereld van de kinderen primeert, les te kunnen geven. Naast het delen van ruimtes, is er ook een uitwisseling van kennis en wordt er samengewerkt binnen het thema kinderzorg. De nieuwste inzichten op het vlak van kinderzorg en pedagogie van het jonge kind worden uitgewisseld, er staan een aantal gezamenlijke activiteiten op het programma zoals de week van de buitenschoolse kinderopvang of de week van de opvoeding. Bovendien stromen heel wat leerlingen die de opleiding kinderzorg volgen door van stagiair naar begeleider in de kinderopvang.

Kinderopvang Goudvinkje
Stad Halle

Via samenwerkingsovereenkomsten tussen Stad Halle, OCMW Halle, Woonpunt Zennevallei en Landelijke Kinderopvang kunnen we een kinderopvanglocatie ter beschikking stellen aan twee samenwerkende onthaalouders. Woonpunt Zennevallei heeft het pand gerenoveerd en volledig ingericht als kinderopvanglocatie. OCMW Halle huurt dit pand en stelt het ter beschikking aan onthaalouders van Landelijke Kinderopvang. Hierbij neemt stad Halle de rol van coördinator op en leidt gezinnen toe via het lokaal loket kinderopvang.

Doel van deze samenwerking is dat door kwalitatieve kinderopvang aan te bieden kwetsbare gezinnen hun kansen op de arbeidsmarkt behouden en/of vergroten en om zo de kinderarmoede aan te pakken. Het is immers zo dat de helft van de kinderopvangplaatsen voorbehouden worden voor kwetsbare gezinnen.

Buitenschoolse opvang kijkt over het muurtje
Gemeente Bornem

De vaste basis van onze opvangwerking in de scholen zijn de mensen op wie we dagelijks kunnen rekenen om de kinderen alle zorgen te bieden die ze nodig hebben. Daarnaast wouden we ons aanbod in de naschoolse opvang in scholen versterken. Daarom zetten we 100% in op het open speelaanbod en geven we een aanzet naar het mee uitbouwen van de brede school. Dit doen we door het huidige aanbod te versterken met sport- en spelactiviteiten. Daarom hebben we een groep samengesteld van speelpleinanimatoren, scholieren uit het secundair onderwijs, sportmonitoren, leerkrachten voor crea en huiswerkbegeleiding, maar ook docenten programmeren, typen, Multimove en sport na school. Ook onze vaste begeleiding werkt actief mee. Dankzij deze samenwerking kunnen kinderen niet alleen vrij spelen tijdens de opvangmomenten, maar hebben ze ook de keuze om deel te nemen aan educatieve activiteiten, een specifiek vrijetijdsaanbod of de Hop-Up modules.

De gedeelde infrastructuur en het multifunctioneel gebruik van ruimten laat ons creatief omgaan met de beschikbare middelen. Het is een dagelijkse oefening in het communiceren met elkaar, samenwerking te stimuleren en meerwaarde te creëren. Onze ervaring binnen de werking op de scholen werkt ook inspirerend voor onze erkende kinderopvang waar we nu het open speelaanbod invoeren. Beide werkingen evolueren om meer en meer één geheel te vormen.

De Speelberg
Gemeente Erpe-Mere

Sinds de zomer van 2017 is De Speelberg gevestigd in het oude schoolgebouw van de vroegere basisschool ‘De Brug’. Het is nu dé plaats om te spelen, te sporten, te acteren, te schilderen… dankzij de samenwerking tussen verschillende partners. Alle initiatieven gaande van IBO Pimboli, de speelpleinwerking Tweeper, de Grabbelpaswerking, het kunstatelier Kladder, de Academie voor Muziek en Woord tot basisschool De Grasspriet zijn ondergebracht in dit ene gebouw. Doordat deze initiatieven samen zitten en samenwerken, is dit het kloppende hart van het gemeentelijk vrijetijdsaanbod in Erpe-Mere.

Het gemeentebestuur en het Sociaal Huis hebben moeite noch kosten gespaard om het oud schoolgebouw om te toveren in een heuse ‘speelberg’. Dankzij dit samenwerkingsinitiatief is er een plek waar verschillende werkingen het beste van zichzelf kunnen geven om kinderen en jongeren samen te brengen om een leuke tijd te beleven, nieuwe vrienden te maken en nieuwe vaardigheden te leren.

Samenwerking met het woonzorgcentrum Familiehof
Gemeente Schelle

Vanaf januari 2018 gaan wij als BKO De Schellebel eenmaal per maand op een woensdagnamiddag met maximaal zeven kinderen een bezoek brengen aan het woonzorgcentrum Familiehof in Schelle. Het woonzorgcentrum Familiehof is gelegen op wandelafstand van onze kinderopvang en dus erg gemakkelijk bereikbaar.

Het lijkt ons een meerwaarde om kinderen en ouderen met elkaar in contact te brengen. De kinderen mogen dan aan de georganiseerde activiteiten van het rusthuis deelnemen. Da lezen de ouderen een verhaal voor of leren ze de kinderen kaarten. Ook samen bingo spelen stond al op het programma, net zoals samen zingen en dansen. We hebben inmiddels drie bezoekjes gedaan en de kinderen én ouderen zijn zeer enthousiast.

Samenwerken onder één dak
Stad Oostende

Sinds september 2017 hebben drie stadsdiensten hun nieuwe stek gevonden in een nieuw gebouw: het ontmoetingscentrum, kinderdagverblijf De Ballon en buitenschoolse kinderopvang De Ballon. We willen de bezoekers van het ontmoetingscentrum op een leuke manier laten kennismaken met de kinderen die ook gebruik maken van het gebouw. Waar mogelijk proberen we samen te werken. Het kinderdagverblijf gebruikt de gezellige ontmoetingsruimte om ouderactiviteiten te organiseren. Is er een dansnamiddag dan gaan we met de peutertjes die dit leuk vinden samen dansen met de buurtbewoners. Peuters die binnenkort naar school gaan en naar de buitenschoolse opvang zullen gaan, kunnen al op voorhand wat wennen samen met een vertrouwde kinderbegeleidster van het kinderdagverblijf. Oudere kinderen die graag spelen met jongere kinderen kunnen dit doen onder begeleiding. Verder zijn er nog heel wat ideeën en thema’s waarrond we willen samenwerken zoals een tentoonstelling van kunstwerken van de kinderen in het ontmoetingscentrum, een paaseierenraap, een groot feest in De Ballon, een buitenspeeldag, Halloween...

KinderKuren - sterke opvang in Leuvense basisscholen
Stad Leuven

Via vzw Kinderopvang Leuven kunnen Leuvense basisscholen hun opvang laten organiseren door stad Leuven. Het is een netoverschrijdend initiatief dat plaatsvindt onder de naam ‘Kinderkuren - sterke opvang op school’. Scholen worden op die manier ontlast van de administratieve en praktische organisatie van het opvanggebeuren.

Kinderkuren wil een kwaliteitsvolle opvang voor kinderen bieden, die inzet op een leerrijke en stimulerende omgeving. Kwalitatieve opvangmedewerkers begeleiden gemiddeld 20 kinderen. Voor de kinderen worden ze een vertrouwd gezicht, waardoor er een warme omgeving kan ontstaan waar kinderen zich veilig en geborgen voelen.

Door een ruim en gevarieerd activiteitenaanbod komen kinderen in contact met nieuwe interesses en vaardigheden. Het aanbod gaat van dans- en sportworkshops tot vreemde talen en zelfbewustzijn. Er is veel aandacht voor gezondheid in de brede betekenis van het woord: van voedzame tussendoortjes tot het stimuleren van beweging en spel in de buitenlucht.

Ouders zijn op elk moment welkom en kunnen de opvangmedewerkers gemakkelijk aanspreken. Zij worden uitgenodigd om hun meningen en suggesties te delen met de begeleiders en zo mee te participeren aan het opvangbeleid. Kinderkuren draagt zo bij tot de ontzorging van ouders, die meer ruimte krijgen voor zelfontplooiing en tewerkstelling.

Breng je stem uit op:
Categorie: Samen­werking

Naam
E-mailadres

Gelieve alle verplichte velden in te vullen.