Kies een categorie
GRAS: Groen en Avontuurlijk Spelen
OCMW Alken

Het OCMW van Alken maakte van de buitenruimte van de Buitenschoolse Kinderopvang ‘t Molentje een groene, uitdagende avontuurlijke plaats. GRAS (Groen en Avontuurlijk Spelen) brengt beleving, ontdekking, creativiteit en rust samen. Het speelplein werd omgebouwd tot een uitdagende, prikkelende omgeving waar alle kinderen (naar leeftijd, interesses, competenties en talenten) zich goed voelen. De structuur van het speelplein biedt zowel een veilig gevoel, geborgenheid als een verbreding en variatie van het aanbod. Het concept van ‘de hoeken’ van de binnenruimte werd doorgetrokken naar buiten. Actieve tot rustige spelvormen, fantasie en emoties krijgen hierdoor hun plaats. We werken bij voorkeur met natuurlijke en duurzame elementen die we samen met de kinderen beheren.

Het speelplein daagt de kinderen uit meer te bewegen, meer te variëren in hun spel en spreekt zo een bredere groep kinderen aan. Kinderen vervelen zich minder en er is minder agressief gedrag.


Motivering van de jury

De jury koos voor dit project omwille van de focus op bewegen, buitenspel en natuurbeleving. Het gebruik ook van duurzame materialen. Kinderen worden door de buitenruimte zo uitgedaagd dat er minder onderlinge conflicten ontstaan. 

Groot spel
Stad Sint-Niklaas

Om de kinderen te stimuleren en te faciliteren om samen te spelen, is ons ‘groot spel’ tot leven gekomen. Iedere vrijdagnamiddag wordt er één groot spel georganiseerd. Alle kinderen spelen mee, iedereen met iedereen, alle leeftijden door elkaar.  

Tijdens de vakantiedagen kwamen we immers tot de vaststelling dat er groepjes ontstonden. Kinderen speelden vaak met hun eigen leeftijdsgenoten en met kinderen die ze al kenden.
Het groot spel op vrijdagnamiddag stimuleert nu de kinderen om met iedereen te spelen, alle leeftijden door elkaar. De kinderen strijden samen voor hetzelfde doel. Het is voor kinderen een combinatie van samen spelen en elkaar op een andere manier leren kennen. Iedereen zorgt voor elkaar en leert van elkaar.

Ook voor begeleiding is dit een nieuwe uitdaging. Per week worden er twee begeleid(st)ers aangeduid die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en de uitwerking van het groot spel. Tijdens het spel zelf kunnen zij rekenen op de hulp van de andere collega’s. Dit betekent dat ze hulp moeten vragen en verwachtingen moeten uitspreken. Dit alles bevordert de samenwerking tussen collega’s die elkaar anders minder zien.

Mobiele speelbox IBO Scoebidoe
OCMW Dentergem

IBO Scoebidoe wil met de mobiele speelboxen een ruim en optimaal spelaanbod aanbieden in de beschikbare ruimtes.
Per box zit al het materiaal voor een bepaalde activiteit. Het is de bedoeling dat kinderen hier relatief zelfstandig mee aan de slag kunnen. Op verschillende momenten worden verschillende boxen aangeboden.

Elke begeleider stelde een box samen, naar hun persoonlijke interesses of talenten. De boxen zijn direct speelklaar, al het nodige materiaal zit samen gebundeld. Er werden in totaal 16 boxen ontwikkeld. IBO Scoebidoe heeft 5 locaties, de boxen schuiven om de 3 maanden door naar de volgende locatie. Zo proeven alle kinderen van alle talenten van de begeleiders. Voorbeelden van boxen zijn: de slijmbox, de kunstbox, de beroepenbox,…

Tevreden kinderen! Tevreden ouders! Tevreden begeleiding! Tevreden omgeving!
Gemeente Zwijndrecht

BKO Kobbe en Kozze heeft vier partners: de kinderen, ouders, personeel en omgeving/externe partners. Jaarlijks bevragen wij één van hen om te weten wat er goed loopt en wat beter kan. Zo kunnen wij onze kwaliteitsvolle werking verbeteren en/of optimaliseren. We vinden de mening van ouders en kinderen belangrijk, zij zijn uiteindelijk de gebruikers van de opvang. Ook de mening van het personeel telt, zonder enthousiaste begeleiding kunnen we geen kwaliteit aanbieden. Hoe zien scholen, verenigingen, diensten... de buitenschoolse opvang in Zwijndrecht? Vorig jaar werd de politie, scholen en verenigingen bevraagd. Communiceren wij voldoende? Zijn er zaken die wij kunnen doen om hen te helpen? Kunnen wij doorverwijzen wanneer er iets gebeurt? Hoe zien zij de BKO? Wat verwachten zij van ons? Wat doen we al goed, wat kan er beter? Hoe verlopen de kindbesprekingen? 

We vinden het belangrijk hier bij stil te staan en aan de slag te gaan met hun feedback. De bevraging staat nog in de kinderschoenen maar we zijn volop bezig dit verder uit te werken.

Kinderen voelen zich thuis in het IBO
Gemeente Aartselaar

Het IBO van Aartselaar zet dagelijks in op het welbevinden bij kinderen.
Na de uitbreiding van onze IBO vangen we nu alle kleuters op op één locatie. Het IBO werd leuk ingericht. Door in te zetten op vorming krijgen we een beter zicht op het welbevinden en betrokkenheid van de kinderen. Gelukkige kinderen.... daar wordt de begeleiding ook gelukkig van. Wat dan weer bron is van vele nieuwe leuke ideeën om samen met of voor kinderen te realiseren. Leuke speelhoeken, een tienerkamer, toffe themawerking met gepaste inkleding tijdens vakantie, spaghetti maken en eten op een schoolvrije dag, een sleep over op pyamadag, ...

Dat kinderen zich hier thuis voelen... ja, daar gaan we voor!

Vakantiewerking in BKO Lovendegem
Gemeente Lovendegem

Met de buitenschoolse kinderopvang van Lovendegem werkten we ondersteuningsmateriaal uit om de vakantiewerking gestructureerder en vlotter te laten verlopen. We vertrokken vanuit de vraag van medewerkers die tot de vaststelling kwamen dat ze ondersteunend materiaal misten. Volgende zaken werden ontwikkeld:

1) een dagstructuur die volledig gewijzigd werd door een groep kinderbegeleiders en waarvoor zij de volledige begeleidersploeg wisten warm te maken. Voor de kinderen betekent de dagindeling dat ze keuzes leren maken: we voorzien creatieve en actieve activiteiten evenals vrij spel. Door de nieuwe dagstructuur kunnen ze van elke mogelijkheid gebruik maken.

2) een systeem van vakantievoorbereiding waarbij elke begeleider samen met maximaal 1 andere collega voor een volledige week alle activiteiten uitwerkt. Begeleiders kunnen, door het voorbereiden van een eigen vakantieweek, hun creativiteit en persoonlijkheid volop inzetten.

3) een informatiebundel voor jobstudenten:  zo worden ze extra ondersteund door een duidelijke omschrijving van hun taken en een wekelijks feedbackmoment.

4) een evaluatiesysteem: Dagelijks reflecteren begeleiders over zichzelf en de werking. Zowel hun mening als hun leukste moment die dag zijn hierin terug te vinden.

Kinderkrantje
Stad Sint-Niklaas

In de zomervakantie is er een andere werking dan tijdens het schooljaar. Heel wat gezinnen kennen deze opvang nog niet. We maken iedere zomervakantie een krantje waar alles nog eens op een rijtje wordt gezet.

Veel kinderen komen voor- en/of na schooltijd in de opvang die gekoppeld is aan hun school. Zij kennen al enkele afspraken en sommige begeleid(st)ers. In de zomervakantie gaat het er anders aan toe, want dan werken we met vier centrale opvanglocaties. Heel wat gezinnen kennen deze opvang nog niet. Iedere zomervakantie maken we een krantje waar alles nog eens wordt duidelijk gemaakt. In het krantje staan onze algemene contactgegevens, een dagschema en belangrijke afspraken. De teams en opvanglocaties worden voorgesteld. Ook de verschillende weekthema’s worden voorgesteld. Zo kunnen de kinderen zien tijdens welke thema’s ze zeker willen of moeten komen spelen. Er staan eveneens spelideetjes voor thuis in, knutselideetjes met kosteloze materialen, kleurplaten, kookactiviteiten,… Ouders en kinderen weten zo op voorhand wie en wat ze zullen ontmoeten.

Zo willen we onze werking zo transparant mogelijk maken. Tot slot weten we graag hoe de kinderen en ouders de opvang ervaren. In het krantje zit een evaluatieformulier waarin gevraagd wordt waar nog aan gewerkt kan worden en waar ze tevreden over zijn.

De verantwoordelijkentweedaagse
Stad Gent

De dienst kinderopvang (DIKO) van de stad Gent zet in op de professionalisering van verantwoorderlijken tijdens een tweedaags bad van inhoud, intervisie en verbindende activiteiten. Verantwoordelijken van 74 opvanglocaties van DIKO Stad Gent komen twee dagen samen op een leuke locatie voor vorming en intervisie, rond het thema: Hoe kan je de talenten en motivatie van je team inzetten om te komen tot een kwaliteitsvolle opvang met een gedragen visie op kinderopvang.

DIKO werkt volgens een tweejarige thematische beleidscyclus. De Pedagogische Begeleiders voorzien in een permanent vormingsaanbod, volgens de principes van het competent systeem, en komen hiermee tegemoet aan de opleidingswensen van de kinderopvangmedewerkers, met als ultiem doel een kwalitatief opvangaanbod. Het eindpunt van een oude cyclus valt samen met het startschot van een nieuwe cyclus, op Ratatoej, een vormingsdag voor en door de meer dan 600 kinderbegeleiders en 70 verantwoordelijken van DIKO. Tijdens een inspiratiedag, een prikkelend initiatief, maken verantwoordelijken een ‘bodemstaal’ (analyse op de vier luiken) van hun werking en een plan van aanpak voor hun opvanglocatie en individuele medewerkers: ‘hoe groeit een zaadje tot boom’, ‘welke vruchten willen wij na twee jaar kunnen plukken?’. Vervolgens, in een verantwoordelijkentweedaagse, wordt verantwoordelijke in een reeks interactieve workshops ‘gereedschap’ aangereikt om het team mee te krijgen in een gedegen en gedragen visie op kinderopvang: - Een gieter om te inspireren… welke nieuwe inzichten krijgen wij van de lesgever en van onze collega’s? - Een hark om op te rakelen… wat hebben wij in het verleden al geleerd of ervaren, en komt dankzij deze vorming terug boven? - Een schop om te verdiepen… door interactieve methodieken gaan we dieper dan alleen kennisoverdracht. - Een werkhandschoen om zorg te dragen… voor onszelf, voor onze collega’s, voor duurzame verankering van kennis en inzichten.

Multimove buitenschoolse kinderopvang Hasselt
Stad Hasselt

BKO Stad Hasselt heeft veel aandacht voor de interesses van het kind en probeert de activiteiten daar op af te stemmen. Zo werd Multimove toegevoegd aan het aanbod. Multimove stimuleert kinderen op een doelgerichte manier te laten bewegen en prikkelt hierbij hun fantasie. Kinderen worden gestimuleerd om te bewegen, zowel binnen als buiten. Tien begeleid(st)ers volgden de vorming om extra te kunnen inzetten op de motoriek en de fantasiewereld van de kinderen. Daarna gingen ze met al de teams aan de slag om dit toe te passen in al de opvanglocaties van BKO Hasselt.

Het leuke aan Multimove is dat dit zowel tijdens het schooljaar als in de vakantie kan en zowel voor kleuters als lagere schoolkinderen is. Multimove is een echte meerwaarde in de buitenschoolse kinderopvang van Hasselt.

Kerstmarkt voor het goede doel
Gemeente Zwijndrecht

Jaarlijks organiseren we met beide opvanglocaties in de gemeente een kerstmarkt. Er wordt lang naar deze kerstmarkt toegewerkt. Wij zetten hard in op kinderparticipatie. De kinderen kiezen zelf het goede doel en zorgen voor knutselwerkjes. Deze worden verkocht op de kerstmarkt. Op deze manier willen we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen bevorderen. De talenten van de kinderen worden ingezet: creatieve kinderen maken de affiches voor de markt, spraakwatervallen begroeten de ouders en verkopen in de kraampjes…. Iedereen heeft zijn aandeel.

Tijdens de markt verkopen we zelfgemaakte werkjes, cupcakes, chocomelk,... De versiering en aankleding gebeurt volledig door de kinderen. We vragen de ouders een vrije bijdrage voor de werkjes en cupcakes. De opbrengst gaat integraal naar het gekozen doel. Zo steunen wij dit jaar een organisatie die zich inzet voor verwaarloosde dieren. In het verleden steunden we zieke kinderen, Moeders voor Moeders en Kamiano, een Antwerpse organisatie die werkt met daklozen.

Zo proberen wij kinderen bewust te maken van onze huidige maatschappij. Er zijn niet enkel rooskleurige verhalen in de wereld, maar er zijn ook mensen die nood hebben aan hulp. Onze kinderen zijn ieder jaar enthousiast om zich opnieuw in te zetten voor hun goede doel.

Breng je stem uit op:
Categorie: Kind Schoolgaand

Naam
E-mailadres

Gelieve alle verplichte velden in te vullen.