Kies een categorie
Ouderparticipatie IBO De Boomgaard
Gemeente Hooglede

Binnen IBO De Boomgaard zijn we reeds een aantal jaren aan het werk met een werkgroepje rond ouderparticipatie. Na al heel wat acties ondernomen te hebben, kozen we in 2016 voor een nieuwe aanpak en gingen we van start met ons project 'Ouder van de maand'. Iedere maand opnieuw kiezen we per locatie een ouder van de maand uit. Ouders worden aangesproken en gevraagd om aan ons project deel te nemen. Daarna krijgen de ouders een korte vragenlijst mee naar huis die ze samen met het gezin kunnen invullen en waarvan het resultaat onze werking kan inspireren.

Na het invullen van de vragenlijst wordt dit formulier opgehangen in IBO De Boomgaard. Indien ouders aangeven om een dagje te willen meelopen in de opvang, wordt er een moment vastgelegd. Dit project geeft ouders meer vertrouwen en versterkt de vertrouwensband tussen ouders en kinderbegeleiders. Ouders die een dagje meelopen in de opvang ervaren over hoeveel vaardigheden een kinderbegeleider moet beschikken en het geeft hen zicht op het werken met kinderen in groepsverband. Ouders kunnen meer begrip opbrengen als er al eens iets niet loopt zoals voorzien en ze durven veel makkelijker opmerkingen geven of klachten melden waar wij als organisatie mee proberen aan de slag te gaan.


Motivering van de jury

De jury koos voor dit project omwille van de duidelijke focus op talenten van de ouders en wederzijds respect tussen ouders en begeleiders. Het gaat over een vernieuwend, laagdrempelige werkwijze om ouders te betrekken.

Ouderraad Peter Pan
Gemeente As

De ouderraad van het IBO Peter Pan is een adviesraad die sinds het voorjaar van 2017 bestaat uit een afvaardiging van ouders, begeleiders, de coördinator en de schepen van kinderopvang. De ouderraad vergadert op regelmatige basis en evalueert haar werking jaarlijks. De ouderraad heeft als doel het team te ondersteunen, ouderparticipatie te stimuleren, ouders te informeren over de werking en belangen van de ouders en kinderen te behartigen. Dit gebeurt op verschillende niveaus:

MEE LEVEN: Openstaan voor aandachtspunten die vanuit de kinderopvang worden aangebracht en omgekeerd. Aanvoelen welke noden, vragen en verwachtingen er leven in de gevarieerde groep ouders.

MEE WETEN: Op de hoogte gehouden worden van de werking van de opvang, sensibiliseren en betrokken worden in veranderingsprocessen (bv. aanpassing van het huishoudelijk reglement, herinrichting van lokalen,...), weten wat er leeft bij de ouders.

MEE HELPEN: Deelnemen aan klusjes in de opvang, mee vorm geven aan activiteiten op de opvang (bv. week van de buitenschoolse opvang, laatste vakantiedag,…) 


MEE DENKEN: Deelnemen aan de ouderraad, over herinrichting van de opvang, organisatie van activiteiten en opvoedingsondersteuning, diversiteit (kansarme gezinnen/kinderen de weg helpen vinden naar de kinderopvang)

MEE BEPALEN: Expertise van een ouder aanwenden (bv. ontwikkelen van een nieuw logo, inrichting van een ruimte,...).

Wenproject 'Beertje Bram' bij IBO Kalken
OCMW Laarne

Een drukke opvang voor groot en klein! Daar droomt iedereen van? Of toch niet? Als begeleiding merken we dat het voor de allerkleinsten soms te druk is in de opvang. Er is nood aan rust, aan gewenning,... Daarom gingen we aan de slag met het 'Beertje Bram-project'.

We maakten een rugzak voor Beer Bram, een beer die gehaakt werd door de begeleiding, met het filmpje en een flyer met aandachtspunten en meer info over onze werking. Het filmpje gaat over het reilen en zeilen in de opvang. Nieuwe kinderen en hun ouders zien hoe een dag in de opvang er uitziet. Er zijn 6 prachtige, kleurrijke beren om mee te geven met de nieuwe kinderen. Beer Bram blijft een aantal dagen logeren, om dan weer veilig terug te keren naar de opvang. Dit geeft de kinderen een gevoel van herkenning en vertrouwen. Wanneer ze na school voor het eerst naar de opvang moeten zonder mama en papa, zorgt Bram voor veiligheid. "Oef, Bram is hier ook!"

Als Beertje Bram niet voldoende is, kunnen ze terecht in een nieuwe ruimte, gecreëerd voor het wenproject. Het is er rustig, er zijn niet te veel prikkels en er is steeds een begeleidster in de buurt. Kinderen mogen zelf aangeven als ze naar deze ruimte willen.

Kindmapjes Sint-Niklaas
Stad Sint-Niklaas

Het kindmapje stimuleert positieve communicatie tussen medewerkers/kinderbegeleiders en ouders. Het is een ‘bindmiddel’ waardoor de begeleiding met de ouders praat over de ervaringen en ontwikkelingen van hun kind. De nadruk ligt op de talenten van de kinderen en hierdoor verschuift de focus: in plaats van te kijken naar wat ze nog niet kunnen, kijken we naar waar ze in uitblinken. Dit wordt dan gekoppeld aan spelprikkels om zo elk kind individueel te versterken. We vertrekken vanuit vragen zoals ‘hoe versterk ik een kind? Hoe geef ik hem/haar meer verantwoordelijkheid? Hoe zorg ik voor rijkere ervaringen? Hoe geef ik hem/haar een goed gevoel over zijn/haar eigen ikje?’

Het kindmapje vormt een brug tussen de opvang, de ouders en de peuterklas, vakantieopang, buitenschoolse opvang, pleegzorg… Ouders en kind houden een mooie herinnering over aan het mapje. Voor begeleidsters wordt de opvolging niet het zoveelste dossier in een archiefkast.

 

Fridancing
Stad Gent

Eén keer per maand dansen wij op vrijdag samen met onze kinderen en hun ouders ontspannen het weekend tegemoet. Kinderen vinden het fantastisch om hun mama, papa, oma, tante, nonkel... mee te bewegen op discohits.

Dansen staat centraal in onze werking. Het brengt ons niet alleen dichter bij elkaar, we halen er naast extra energie ook nog zoveel liefde en vriendschap uit. Ouders voelen zich betrokken en kinderen genieten van het samenzijn. Kortom, dansen brengt iedereen samen!

Breng je stem uit op:
Categorie: Ouder

Naam
E-mailadres

Gelieve alle verplichte velden in te vullen.