Kies een categorie
Bekijk ook de winnaar van de publieksprijs: de Gouden Knuffelbeer
Brede school IN-Z
stad Sint-Truiden

Stadsbestuur Sint-Truiden is een samenwerking aangegaan met VZW IN-Z (sociale economie) om naschools een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden in een aantal scholen op het grondgebied (brede school). VZW IN-Z levert brugfiguren in iedere school. Zij vormen de brug tussen de school en de vrijetijdsdienst.
In de centrumscholen wordt er één dag per week brede school georganiseerd, in de andere  scholen drie dagen per week. Op zo'n talentendag wordt onder andere sport, dans, cultuur en techniek aangeboden. In sommige scholen bieden de stedelijke muziekacademie en de stedelijke academie voor beeldende kunsten ook hun aanbod aan. Met de informatie over talentendag wordt ook een oproep verstuurd, gericht naar de ouders. Ook zij worden gevraagd om hun talenten te tonen en in te zetten in de opvang.


Motivering van de jury

Met dit initiatief geeft Sint-Truiden eigenlijk al vorm aan hetgeen staat beschreven als toekomstbeeld voor de opvang en vrije tijd van schoolgaande kinderen in de Conceptnota van de Vlaamse regering. Samen met diverse partners maakt de stad werk van een opvang die voor de kinderen echt vrije tijd wordt. Dat zij daarbij ook kinderen uit kwetsbare gezinnen bereiken maakt dit initiatief nog meer waardevol.

Netwerk schoolse kinderopvang
gemeente Rotselaar

Naast het aanbod van buitenschoolse kinderopvang, realiseert Rotselaar een nieuwe dienstverlening met binnenschoolse kinderopvang op verschillende locaties. Er is een uitgebreid netwerk van naschoolse activiteiten opgezet in samenwerking met tientallen partners om kinderen een creatief en afwisselend programma na schooltijd aan te bieden. Onder dit vrijetijdsprogramma vallen zowel het jeugd-, sport- en cultuuraanbod als het deeltijds kunst- en muziekonderwijs. De dienst Vrije Tijd zorgt voor de coördinatie tussen alle verschillende partners en realiseert zo efficiëntiewinst inzake tarieven en contracten. Het resultaat is een breed en divers aanbod waarbij school, kinderopvang en naschoolse activiteiten optimaal op elkaar worden afgestemd.

Op ieder potje past een kindje
gemeente Hechtel-Eksel

Kleuterscholen en IBO's hebben steeds minder tijd om bezig te zijn met de kinderen zelf door de vele aanwezige luierkindjes. Samen met kleuterleiders, begeleiders van kinderopvang en crèches en via het LOK hebben we een actie bedacht: de zindelijkheidstas voor ouders. 

Met twee handpoppen, een dvd, twee voorleesboekjes, een memoryspel, een begeleidingsfolder, kleurplaten en een beloningskalender kunnen ouders aan de slag om de potjestraining gestructureerd en duidelijk te laten verlopen. De ouders ontlenen de tas gratis bij de kleuterscholen, bibliotheekfilialen, het consultatiebureau, IBO De Speelvogel, OCMW Hechtel-Eksel, de onthaalouders van Hechtel en Eksel en de Opvoedingswinkel.

Onder één dak
gemeente Jabbeke

Alle opvang- en vrijetijdsdiensten van gemeente Jabbeke (kinderopvang, bibliotheek, sportactiviteiten, etc) zijn ondergebracht op één locatie: het Vrijetijdscentrum. Het centrum biedt de kinderen de mogelijkheid om vanuit de opvang rechtstreeks naar de techniekacademie of hun wekelijkse ballet- en tennisles te gaan. Ook een bezoek aan de bibliotheek, in groep, samen met een begeleid(st)er, is mogelijk. In de bibliotheek werd daarnaast een ‘huiswerktafel’ geplaatst.
In het Vrijetijdscentrum kan de opvang gebruik maken van de andere zalen en voorzieningen die een lage bezetting hebben op de tijdstippen van de speelpleinwerking en de buitenschoolse opvang.
De integratie van opvang en vrije tijd betekent een belangrijke meerwaarde voor de ouders.

Samenwerking Inclusie
OCMW-Vereniging De blauwe lelie - OCMW Brugge

Door een samenwerking tussen kinderdagverblijf De Knuffel en een voorziening voor personen met een handicap krijgen personen met een handicap de kans om mee te werken in het kinderdagverblijf. Evy, bewoner in Ons huis, komt wekelijks vrijwilligerswerk doen in het kinderdagverblijf. Niels, met Down-syndroom, neemt in het kinderdagverblijf logistieke taken op en helpt bij de peuters.  Aan deze samenwerking is veel overleg, ook met ouders, voorafgegaan. Maar Niels en Evy zijn nu een vaste (meer)waarde binnen ons team en zijn heel graag gezien bij de ouders en de peuters. Zowel voor henzelf als voor de peuters (als voor ons) is dit echt een kans om beide groepen te integreren.

Met de peuters en de de senioren van WZC Prinsenhof doen wij ook maandelijks (bewegings)activiteiten.

ZOWI
gemeente Willebroek

Via een samenwerking tussen de verschillende vrijetijdsdiensten en een vrijwilligerswerking realiseren we een éénduidig, gevarieerd en toegankelijk opvangaanbod voor kinderen: ZOWI (Zomer in Willebroek). De sportdienst, cultuurdienst, dienst toerisme en evenementen, buitenschoolse kinderopvang én jeugddienst zitten nu (actief) samen rond de tafel om één gezamenlijk type vakantieaanbod te realiseren. 

Voor de zomer van 2016 werd er een nieuwe mascotte geboren. ZOWI de Dino (of was het nu een draakje?:-)). Het ZOWI-verhaal is een verhaal waaraan wordt gewerkt door de medewerkers van bko-begeleiding, de zaalwachters, de cultuurfunctionarissen, de jeugdwerkers en als laatste - maar zeker niet onbelangrijkste - een hele ploeg vrijwilligers!

Samen aan de picknicktafel
stad Gent

Kinderdagverblijf De Petteflat mobiliseert kinderen, ouders, begeleiders, buurtbewoners en buurtorganisaties om te picknicken. Zo stimuleert het kinderdagverblijf de toeleiding van alle kinderen naar kinderopvang en de positieve beeldvorming over kinderopvang. Daarnaast promoot het de pedagogische meerwaarde van kinderopvang in een multiculturele buurt.

Het kinderdagverblijf heeft inclusief werken en toegankelijkheid steeds als een prioriteit voorop gesteld. Een reizende picknicktafel moet als sociaal verbinder werken. Picknicken is laagdrempelig en nodigt uit tot ontmoeting, uitwisseling en verbreden van het netwerk zowel tussen (toekomstige) ouders als (buurt)organisaties en toeleiders. Er werden vier picknicks georganiseerd op verschillende plaatsen in de buurt.

SpelenderWijs
gemeente Overpelt

't Ravotterke organiseert als erkend IBO buitenschoolse opvang op drie locaties. Daarnaast wordt er samengewerkt met scholen, verenigingen en organisaties om zowel op schooldagen als in de vakanties activiteiten aan te bieden. Het gehele aanbod aan vrijetijdsactiviteiten dat georganiseerd wordt aansluitend op de schooluren en in de vakanties, wordt als Spelenderwijs bekend gemaakt en aangeboden aan de ouders, samen met het aanbod van de erkende buitenschoolse opvang. De activiteiten die plaatsvinden op de school worden gerealiseerd door vrijwilligers en door medewerkers van In-Z waarmee een overeenkomst 'Brede School' werd afgesloten. Het lokaal bestuur doet deze investering heel bewust opdat kinderopvang zijn economische, pedagogische en sociale functie ten volle zou kunnen waarmaken en in het belang van alle gezinnen en kinderen van Overpelt.

Multimove
gemeente Gooik

Alle kinderen van de Gooikse scholen die op woensdagnamiddag in de opvang blijven, kunnen deelnemen aan Multimove. Kinderen worden niet verplicht om mee te doen, maar door het gevarieerde Multimove-aanbod zijn de kinderen wel zeer enthousiast. We merken een toename van het aantal kinderen in de opvang, specifiek voor Multimove. Mulitimove is een samenwerking van kinderopvang en  sportdienst. De gemeente zorgt voor vervoer. Multimove is beweging stimuleren met een gevarieerd bewegingsprogramma, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt.  
Er worden doorheen het jaar ook enkele thema-lessen voorzien. Rond Sinterklaas wordt de Multimoveles een 'pietenschool' waar de kinderen leren op het dak lopen, op één been staan, pakjes gooien enz. Met na afloop een 'pietendiploma'. 

Intergenerationele samenwerking
OCMW-Vereniging De blauwe lelie- OCMW Brugge

Ons intergenerationeel project is een samenwerking tussen kinderdagverblijf Zonnebloem en het woonzorgcentrum Regina Coeli. De senioren kwamen op een zomerse namiddag in de peuterTUIN samen genieten van de zonnestralen. De peuters gingen dan weer op bezoek in het woonzorgcentrum en maakten kennis met de turnzaal. Allemaal positieve ervaringen die hebben geleid naar een structurele samenwerking. In 2017 staan opnieuw heel wat activiteiten ingepland, zoals een voorleesdag, zonnebloemen planten, een lente-wandeling en een zomers tuinmoment. De samenwerking betekent winst voor de kinderen en de senioren: variatie in de activiteiten, het gevoel belangrijk te zijn, vreugde, een boeiend gespreksonderwerp, de senioren worden aangesproken op wat ze wel nog kunnen en niet op wat niet meer kan, de kinderen leren de leefwereld van elkaar kennen en omgekeerd. 

Kirikou
stad Leuven

Het project Kirikou – genoemd naar het moedige jongetje uit de gelijknamige kinderfilm - wil materiële zorgen tijdens zwangerschap en jong ouderschap wegnemen door ingezameld materiaal te verdelen over Leuvense gezinnen die het nodig hebben. Het Kirikou-materiaal (bvb. buggy's, bedjes, kleding) wordt ingezameld via burgers, bedrijven, scholen en kinderdagverblijven. Leuvense organisaties, die deze gezinnen reeds begeleiden en dus vertrouwde gezichten vormen, verdelen het gratis materiaal onder de kwetsbare gezinnen.

Kirikou is een samenwerking van Stad Leuven, het Huis van het Kind Leuven en tal van Leuvense partnerorganisaties, waaronder de kinderopvang. Vrijwilligers zorgen voor de logistieke verwerking.  

Breng je stem uit op:
Categorie: Samen­werking

Naam
E-mailadres

Gelieve alle verplichte velden in te vullen.