Kies een categorie
Bekijk ook de winnaar van de publieksprijs: de Gouden Knuffelbeer
Speelgroepje Kliederkladder
gemeente Kapellen

Wekelijks komen de kinderen en de onthaalouders van de dienst van de gemeente Kapellen samen om te knutselen, dansen, lezen,.... Dit wekelijks contactmoment, in een ruimte van de gemeente, zorgt er voor dat kinderen extra creatief bezig kunnen zijn, ze worden sociaal gestimuleerd en ze wennen aan andere onthaalouders. Daardoor is het voor een kind minder stresserend wanneer het al eens door een andere onthaalouder moet opgevangen worden (omwille van ziekte van een onthaalouder bijvoorbeeld).

Jaarlijks organiseren we bijkomend met alle ouders, kinderen en onthaalouders een knutselmoment zodat ouders onderling kunnen kennismaken en hun kind in actie bezig zien.


Motivering van de jury

Het is steeds moeilijker om onthaalouders te vinden. De beperkte vergoeding, de grote verantwoordelijkheid, de stijgende verwachtingen schrikken mensen af om onthaalouder te worden en blijven. Met dit speelgroepje wordt het isolement waarin onthaalouders werken - wat ook weegt op veel onthaalouders - doorbroken. Bovendien is de uitwisseling enorm verrijkend.

Samen genieten...
OCMW Overijse

Onthaalouder Lieve, aangesloten bij de dienst voor onthaalouders van OCMW Overijse, werkt samen met een voorziening voor personen met een beperking. Al jarenlang komt Kristof bijna elke voormiddag langs. De dienst investeerde in 2 meerlingenbuggy's en met de hulp van Kristof kunnen de onthaalouder en de opvangkinderen dagelijks buitenactiviteiten doen.

Genieten voor iedereen: de kinderen, de onthaalouder en Kristof die er prat op gaat te kunnen helpen.

Gezinsopvang in de kijker
OCMW Tremelo

Door het plaatsen van wegwijzers willen we de zichtbaarheid van de opvang door onthaalouders binnen onze gemeente vergroten en de troeven van een kleinschalige, warme, huiselijke dagopvang onderstrepen. Grote wegwijzers met de voornaam van de onthaalouder en de kilometerafstand tot de opvanglocatie werden enkele dagen voor 12 oktober (dag van de onthaalouder) op twee centrale punten in de gemeente geplaatst. De wegwijzers zijn ook symbolisch: de kinderen zetten bij onthaalouders hun eerste pasjes op hun levensweg. De kinderopvang wijst de weg.
De dienst wil de meerwaarde benadrukken van de kleinschalige kinderopvang die ruimte geeft voor warmte en geborgenheid, wat bijdraagt tot de ontwikkeling van jonge kinderen tijdens hun eerste levensjaren. Als OCMW vinden we de ‘erkenning’ voor de dagelijkse enthousiaste inzet van de onthaalouders heel belangrijk.

Uitleendienst
gemeente Stabroek

Vijf onthaalouders helpen de dienst bij het vorm geven aan de materiaal- en speelotheek.

De onthaalouders doen zelf voorstellen voor aankopen van verzorgingsmateriaal en spelmateriaal. Zij inventariseren, ordenen en verzorgen het materiaal. Maandelijks op een vast moment organiseren zij de uitleendienst. Dit moment is telkens ook een ontmoetingsmoment voor onthaalouders waarbij zij op een informele manier waardevolle ervaringen en feedback uitwisselen.

Verbondenheid creëren
OCMW-Vereniging De blauwe lelie - OCMW Brugge

De OCMW-vereniging De Blauwe Lelie is op korte termijn uitgebreid. Hoe laten we alle - ook de nieuwe - medewerkers door eenzelfde bril (die van de vereniging) kijken naar kinderopvang? Hoe realiseren we een verbondenheid tussen alle medewerkers? Ook voor de onthaalouders die al lang aangesloten zijn bij de dienst is die verbondenheid belangrijk.
De nieuwjaarsontmoeting van De Blauwe Lelie waarop alle team- en kinderbegeleiders, onthaalouders, vrijwilligers en andere medewerkers worden uitgenodigd leek ideaal. Focus werd: het ontmoeten/netwerken tussen alle medewerkers, ook onthaalouders. Elke opvanglocatie kreeg de kans om zich op een leuke manier voor te stellen. Een missie die meer dan geslaagd was!

Vrijwilligerswerking inclusief
OCMW Zemst

De kinderopvangdienst en de vrijwilligerscoördinator van OCMW Zemst organiseren een vrijwilligerswerking om onthaalouders, die kinderen met extra zorgnoden opvangen, te ondersteunen. Onze kinderopvangdienst staat open voor alle kinderen van onze gemeente, ook voor kinderen met extra zorgnoden. Een kind met extra noden is voor een onthaalouder toch vaak een uitdaging. Met de vrijwilligers - die meermaals per week gedurende een aantal uren ingeschakeld worden in de opvang - kan een onthaalouder inclusieve opvang aanbieden en krijgen ALLE kinderen de juiste zorgen en geborgenheid die ze nodig hebben. De vrijwilligers zijn een steun in de rug voor de onthaalouder, een momentje van ademhalen, een frisse kijk, een persoon om er even samen mee tegenaan te gaan.

Breng je stem uit op:
Categorie: Kind Gezins­opvang

Naam
E-mailadres

Gelieve alle verplichte velden in te vullen.