Kies een categorie
Bekijk ook de winnaar van de publieksprijs: de Gouden Knuffelbeer
Speelbabbel
OCMW Malle

De Speelbabbel is ontstaan vanuit de nood aan ontmoeting tussen ouders met jonge kinderen. Tijdens de wekelijkse ontmoetingsmomenten bieden we ouders de ruimte om met andere ouders te praten over hun kinderen en om met hun kinderen te spelen.

De Speelbabbel is een initiatief van het OCMW en gericht op kwetsbare ouders. Het mooie is dat kansrijke en kansarme ouders elkaar ontmoeten, elkaar vinden, van elkaar leren en elkaar doen groeien in hun ouderrol. Onze partners binnen het Huis van het Kind, bijvoorbeeld de verpleegkundige van Kind en Gezin of een collega van de opvoedingswinkel, vinden het bijzonder waardevol om met ouders te spreken in een eerder informele context.


Motivering van de jury

Ouders zijn de eerste opvoeders. Maar als ze hulp vragen moeten ze die ook kunnen krijgen, zonder dat ouders daarbij het gevoel krijgen dat ze het niet zo goed doen. De Speelbabbel bereikt ouders die andere initiatieven moeilijk bereiken. De Speelbabbel slaagt er in om ouders te versterken in hun ouderrol zonder ze aan het twijfelen te brengen. Speels. Natuurlijk. Respectvol.

Oudercafé
gemeente Anzegem

Iedere ouder probeert op zijn manier opvoedingstaken in te vullen. Met zoeken, vallen en opstaan. Pure pedagogische acrobatie, voortdurend koorddansen en zoeken naar evenwicht. Ouders hebben zelf veel kennis en ervaring. En toch komen ouders met pedagogische vragen ook steeds meer aankloppen bij scholen, kinderopvang en andere instanties.

Vanuit deze competentiegerichte gedachte en om ouders te helpen zijn de oudercafés opgestart. De buitenschoolse kinderopvang, Huis van het Kind en het overlegplatform van de Anzegemse scholen (BONANZA) organiseren deze oudercafés. Ze behandelen telkens een specifiek thema. Hier begint de uitwisseling, het samen nadenken, het samen balanceren.

Kind én ouder centraal
OCMW Beveren

In Windekind worden veel activiteiten georganiseerd voor en met de ouders.

Het kinderdagverblijf Windekind van OCMW Beveren laat zich in haar werking inspireren door de uitgangspunten van Reggio Emilia. Een belangrijk onderdeel in deze visie is de samenwerking met de ouders en de activiteiten die voor de ouders georganiseerd worden. Voorbeelden hiervan zijn: de ouder-welkom-uurtjes in het knutselatelier, (groot)ouders die komen voorlezen of een muziekinstrument komen bespelen, het driemaandelijks huiskrantje Elfensprokkels met artikels over activiteiten, verjaardagen ed, de oudercontacten, de herinneringsboeken met foto’s die worden gemaakt voor de ouders, de tijdslijn met de dagindeling van de lopertjes, … .
Met veel trots willen we deze initiatieven in de kijker zetten.

Speelbabbel
gemeente Kapellen

Sommige ouders kiezen ervoor om hun kind niet naar een opvang te brengen. Om deze kinderen toch de kans te geven om contact te leggen met andere kinderen en zo hun sociale vaardigheden te trainen wordt de Speelbabbel georganiseerd.

De kinderen kunnen spelen in een andere omgeving, met ander speelgoed en met andere leeftijdsgenoten. De Speelbabbel doorbreekt voor mama's, papa's, grootouders, tantes, nonkels,... de dagelijkse routine van het verzorgen van de kinderen. Het biedt een aangename afwisseling en geeft hen kansen om anderen te leren kennen en samen ervaringen uit te wisselen.

Talentencheques
OCMW-Vereniging De blauwe lelie - OCMW Brugge

De ouders van kinderdagverblijf De Knuffel krijgen talentencheques mee bij inschrijving of bij de start van het nieuwe jaar. Met deze talentencheques polsen we naar de talenten van ouders en grootouders en geven we hen de mogelijkheid om in het kinderdagverblijf hun talent aan te bieden.

Wanneer ouders sterk zijn in bepaalde zaken en hun steentje willen bijdragen worden er weken ingelast rond een bepaald thema. Daarbij wordt in samenspraak met de ouders een moment gekozen wanneer zij langs kunnen komen om een activiteit te doen. We hebben al weken gehad rond muziek, kunst, koken, groenwerking,... Ouders krijgen zo op individuele basis de kans om hun bijdrage te leveren.  

 

Interactieve ouderavond
stad Gent

De ouderavond laat ouders toe één op één met de kinderbegeleiders te spreken over hun kind. Maar op de ouderavond krijgen ouders ook informatie over het jaarthema, in 2016 was dat buitenspel. Ouders mochten ervaren wat buitenspel is voor hun kinderen: met de handen in de modder.  

Vanuit hun eigen kracht, talent en motivatie hebben de kinderbegeleiders in 2016 samen de buitenruimte aangepakt. Er is een moestuin gecreëerd, een modderkeuken gerealiseerd en een bus gemaakt van wegwerpmaterialen. Vanuit dit enthousiasme is het idee ontstaan ouders ook te betrekken bij het buiten zijn met de kinderen en hen te informeren over het belang ervan voor hun kind.

Breng je stem uit op:
Categorie: Ouder

Naam
E-mailadres

Gelieve alle verplichte velden in te vullen.