Kies een categorie
Bekijk ook de winnaar van de publieksprijs: de Gouden Knuffelbeer
't Blommeke gaat op eco-toer
OCMW Lanaken

Kinderdagverblijf 't Blommeke werkt ecologisch en heeft 3 projecten om de planeet te redden:
- verluieren: de kinderen worden niet meer op vaste tijdstippen verluierd, maar het verluierenn wordt per kind bekeken. Is de luier niet nat/vuil? Dan kan hij nog wel even mee.
- sorteren: samen met de kinderen sorteren we alle soorten afval (papier/karton, plastic, PMD, enz). Door het afval op vaste plaatsen te verzamelen komen de kinderen ook uit hun leefgroep en leren ze hoe ze moeten sorteren op heel jonge leeftijd.
- kippen: in de tuin van het kinderdagverblijf lopen 3 kippen. Tik, Tak en Tok (de K3's van 't Blommeke) helpen het groenafval te verwerken. Dagelijks geven enkele kinderen de kippen eten en rapen ze eitjes. De ecologische dromen van 't Blommeke gaan verder: bewust afval vermijden, ecologische producten gebruiken, nog meer dieren enz.


Motivering van de jury

Peuters opvoeden tot milieubewuste burgers. Als kinderopvang je steentje bijdragen aan het redden van de planeet. Het enthousiasme waarmee zowel verantwoordelijken als kinderbegeleiders binnen 't Blommeke duurzaam aan de slag gaan, heeft de jury overtuigd.

Kinderen Kiezen
gemeente Bredene

"Kinderen Kiezen" werd op 27 april 2017 op de Inspiratiedag door het publiek bekroond met de Gouden Knuffelbeer. 

In onze BKO kunnen kinderen in een apart 4-uurlokaal, onder toezicht van een kinderbegeleider, vrij bepalen wanneer ze 4-uren, met wie ze 4-uren, welk 4-uurtje ze willen, ...

In dit lokaal vind je een mix van de allerkleinste peuters tot onze mondige tieners. Op het weekmenu staat er telkens een variatie aan fruit, graanproducten, melkproducten,... Op vrijdag is het creatieve 'restjesdag' (met aandacht voor gezonde voeding).

De kinderen kunnen op schooldagen vrij kiezen of ze eerst willen spelen, hun buikje willen vullen in het 4-uurlokaal of gemotiveerd aan hun huiswerk beginnen. Alles kan, niks moet. Bedoeling is de zelfredzaamheid te bevorderen en kinderen leren keuzes te maken.

Bewegen, daar gaan we voor!
EVA vzw Gezinswelzijn - stad Lokeren

Onze kinderdagverblijven zijn gelegen naast een atletiekterrein, sporthal, bos,… Vroeger beperkten de voordelen daarvan zich tot het kijken naar sporters. Vandaag maken we met de kinderdagverblijven gebruik van wat de buurt aan bewegingsmogelijkheden te bieden heeft.

Bewegen is een basisrecht. Het heeft een positieve invloed op de gezondheid en ontwikkeling van ieder kind en ieder mens. 

We gaan steeds een 'stapje' verder: van kijken naar tot zelf ontdekken (atletiekterrein), van gekende bewegingen naar nieuwe uitdagingen (fit-o-meter, yoga), alleen of met vriendjes, ouders en grootouders (knuffelturnen). Dit maken we concreet via onze beweeg- en buitenspeeltips voor ouders en kinderbegeleiding.
In huis hebben we een kruipparcours , klim- en klautermogelijkheden in de lokalen, fietsparcours in de hal. Maandelijks trekken we er op uit: naar de sporthal en het nabijgelegen bos. Bewegen, daar gaan we voor!

 

Tik Tak
Eva vzw gemeentelijke kinderopvang - gemeente Dilbeek

Regelmatig wordt er in ons kleutergroepje van kinderdagveblijf 'Bijgaardje 'Tik Tak' gespeeld net zoals op de televisie, maar dan echt!

Ons kleutergroepje focust zich op een goeie voorbereiding om naar school te gaan. De voorspelbare, repetitieve mix van kleuren, beweging en muzikale ritmes met op de achtergrond echte 'Tik Tak' muziek brengt veel thema-materialen tot leven. Het is een opeenvolging van verrassingen en speciale effects waarbij het visuele telt.

De 'Tik Tak' focust zich op het uitbreiden van de woordenschat, stimulatie van de kleine motoriek en het cognitieve en veel spelplezier.

Kinderparticipatie
stad Sint-Niklaas

Met een zelfontworpen spel bevragen we in de buitenschoolse opvang de tevredenheid van de kinderen en stimuleren we hun betrokkenheid bij beslissingen. Met een prachtig geschilderd bordspel, leuke vragen, onverwachte wendingen en interactieve opdrachten komen we te weten hoe de kinderen zich in de opvang voelen. Welk spelmateriaal of activiteiten vinden ze leuk? Welk speelgoed zouden ze graag in de opvang hebben? Hoe zouden ze de opvang inrichten in hun gekste fantasie? 
De kinderen doen op een speelse manier hun inbreng. Nadien kan de opvanglocatie aan de slag met de feedback. Het spel, de vragen en opdrachten zijn toepasbaar in elke buitenschoolse opvang. Het spel "Kinderparticipatie" werd uitgewerkt door een aantal van onze begeleiders.

Ervaringen opdoen buiten het kinderdagverblijf
gemeente Landen

Met de toestemming van de ouders gaan onze oudste peuters van het kinderdagverblijf maandelijks één keer naar de gemeentelijke bib en één keer op bezoek in het woonzorgcentrum. De verplaatsing met de belbus is op zich al een hele belevenis voor de kinderen. In de bib worden boekjes bekeken, voorgelezen en gekozen om uit te lenen. Bij de senioren wordt er een leuk contact opgebouwd door samen spelletjes te spelen, poppenkast te kijken, te zingen, iets te eten,... Als het beter weer is brengen de senioren ons ook al eens een bezoekje in het kinderdagverblijf. In de toekomst hopen wij de samenwerking nog verder uit te bouwen.

Spelen met taal
stad Gent

Op een leuke, interactieve manier rekening houden met 'anders zijn' en 'meertaligheid' bij spel in een verticale groep. Dat is de ambitie van kinderdagverblijf De Palmboom. Via foto's, spulletjes van thuis én spel wordt interesse getoond voor het kind zijn thuisomgeving en wordt dit gevisualiseerd naar de andere kinderen. Kubusspel, schattendozen, huisdierenfoto's, voor-achter foto’s. Noem maar op.  
Via een kennismakingsboek kunnen nieuwe ouders en hun kind vooraf al kennis maken met de leefgroep. Verteltas Jules bereidt kinderen voor die binnenkort naar school gaan.

Eigen clubhuis voor 'de kids' in IBO De Speelclub
gemeente Edegem

Toen het huisje van fanfare Sint-Rosalia op de site van IBO De Speelclub vrijkwam, ontstond al snel het idee om van dit huisje een unieke locatie te maken voor de oudste groep van kinderen in onze buitenschoolse opvang: ‘de kids’. Deze jongens en meisjes van het 3e tot het 6e leerjaar hebben sinds eind 2016 hun eigen clubhuis. Het huisje werd omgedoopt tot ‘De Zwaluw’. Samen met de  begeleiders werd ‘De Zwaluw’ naar eigen smaak ingericht. We hielden een graffiti-workshop en hingen verschillende graffitikunstwerken op in het huisje. Het huisje bevat een living met een toog, een huiswerkkamer, een knutselkamer en een chillhoek. Op de overloop staat er een sjotterkast. In de ideeënbus kunnen de kids voortdurend nieuwe suggesties doen. Zo is er recent een aquarium bijgekomen.

Voor de gemeente Edegem is dit een uniek project met de tieners in de IBO én een manier om méér opvangplaatsen te realiseren in de buitenschoolse opvang!

De kracht van een kind
stad Gent

In kinderdagverblijf Tierlantuin kunnen kinderen die vertrouwen opgebouwd hebben in hun vaste begeleiders en hun eigen stamgroep op verkenning gaan. Elke dag gaan op vaste tijdstippende deuren open en kunnen ze in speelhoeken van andere stamgroepen gaan spelen. De verschillende speelhoeken zijn ingericht naar de talenten van de begeleiders en houden rekening met de behoeften van de kinderen bv. natuurhoek, fantasiehoek, creahoek, leeshoek, bouwhoek, boerderijhoek, dinopark, wonderhoek met lichteffecten,... Kinderen met dezelfde interesse spelen samen en hebben meer mogelijkheden om vriendschappen uit te bouwen. Doordat kinderen meer ruimte krijgen om te spelen vergroten we de kleine wereld met een boeiend activiteitenaanbod en veel keuzemogelijkheden gebaseerd op de behoeften.

Iedereen op de fiets
stad Gent

Brede School Sluizeken-Tolhuis-Ham wil in samenwerking met 4 wijkscholen, kinderdagverblijven, speelotheek en VZW Jong iedereen op de fiets krijgen, van jong tot oud.

Uit een bevraging bleek duidelijk een nood aan leren fietsen, zowel bij kinderen als hun ouders. Er werden diverse projecten opgezet. In ons kinderdagverblijf was er 2 keer een infosessie voor ouders en kinderen rond het gebruik van loopfietsen: waarop te letten, wat is een goede loopfiets, wanneer is de loopfiets groot genoeg (en niet te groot) enz.

Nadien stonden permanent loopfietsjes ter beschikking van de ouders in het kinderdagverblijf. Er kunnen nog steeds loopfietsjes uitgeleend worden in de plaatselijke speelotheek.

GRAS-project De Speurneus
stad Gent

GRAS staat voor GRoene en Avontuurlijke Speelplaats. We toveren onze grijze speelkoer om tot een nieuwe, groene en uitdagende buitenruimte. Zowel de kinderen die actief willen lopen, rijden, huppelen, wandelen, dansen, tikkertje spelen, verstoppen, … als de andere kinderen die in hun fantasie willen spelen, rustig willen zitten, babbelen, op zichzelf willen spelen, … krijgen een plaats op onze koer.
Iedereen helpt mee: kinderen, ouders, leerkrachten, kinderbegeleiders, buurtbewoners, stedelijke diensten enz. We organiseren continu inspraak en activiteiten. Zo hebben we o.a. al GRAS-cafés (infomomenten), werkdagen, enquêtes, financiële acties, ... georganiseerd. Er werd een GRAS-raad of kleuteradviesraad opgericht.
Minder plagen en pesten, terug in contact met de natuur, uitdagen en ontwikkelen, dat is waar we voor gaan!

Vrijwilligers in de opvang
gemeente Knesselare

De kinderopvang van gemeente Knesselare kan rekenen op enkele mensen die zich vrijwillig inzetten voor en met de kinderen: een klusjesman, een huiswerkbegeleider, een buurvrouw,...  Samen bouwen aan een warme en gezellige opvang. 
Paul, een voormalige directeur, die in de seniorenflats kwam wonen in de buurt van de opvang kwam zich spontaan aanbieden om als huiswerkbegeleider aan de slag te gaan. Een buurvrouw die vaak wandelde in het nabijgelegen park gaat nu iedere dinsdag mee de kinderen van school halen. En binnenkort komt een klusjesman dringende klusjes opknappen. Samenwerken met mensen, ongeacht geslacht, opleiding, leeftijd of afkomst, maar met een hart voor kinderen.

KinderKuren
stad Leuven

Stad Leuven organiseert KinderKuren. In samenwerking met lokale partners wordt er een brede waaier activiteiten (van kook- en computerlessen, tot STEM-activiteiten, graffiti, EHBO voor kinderen, chocolade-workshops, (improvisatie)theater en sport en dans) georganiseerd in de naschoolse opvang binnen de scholen. De bedoeling is om kinderen een leuke tijd te bezorgen tijdens de opvang. Kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben, krijgen de kans om te proeven van activiteiten die ze anders misschien nooit hadden leren kennen.
De deelnameprijs is dezelfde als de prijs voor de gewone opvang. Bovendien geldt er voor de activiteiten een sociaal tarief.

Dit initiatief is netoverschrijdend. Alle Leuvense basisscholen kunnen intekenen op dit project.

Alleskidsfiets
gemeente Kapellen

Met de Alleskidsfiets worden in gemeente Kapellen kinderen op een veilige en duurzame manier door buitenschoolse opvang 't Egeltje van school gehaald en naar school gebracht. De Alleskidsfiets is een elektrische bakfiets, bestuurd door een begeleider van BKO 't Egeltje.

Wandeling met de peuters in de wijk Solheide
gemeente Hoeilaart

Wij organiseren een wekelijkse wandeling met de peuters in de rustige wijk rond het kinderdagverblijf Solheide. De peuters krijgen de kans om tijdens de wandeling de wereld rondom hen spontaan en op een veilige manier te ontdekken.

De begeleidsters spelen in op de impulsen die de kinderen aangeven tijdens de wandeling en op de prikkels die zich aanbieden in de omgeving. Verschillende sleutelervaringen komen aan bod tijdens deze wandelingen: beweging, gezondheid, natuur, mensen ontmoeten, maatschappij verkennen, verstandelijke ontwikkeling en veiligheid, taalontwikkeling.

Kortom, tijdens elke wandeling doen de kindjes een schat aan ervaringen op die elke wandeling weer een leerrijke ervaring maken voor kindjes en begeleidsters. Kom ik maar mee.

Visualisatie dagverloop
gemeente Zomergem

Aan de hand van foto's wordt aan kinderen duidelijk gemaakt wat ze tijdens de naschoolse opvang kunnen verwachten.

De visualisatie is opgesplitst in 2 delen: een deel voor de kleuters en een deel voor de kinderen van het lager onderwijs. Het team gebruikt twee magnetische borden: bovenaan het bord wordt de dag vermeld en staat duidelijk aangegeven voor welke groep het bord bedoeld is. Tijdens de voorschoolse opvang hangen de kinderen van de lagere school en de begeleider de foto's op over het verloop van de naschoolse opvang.

Een duidelijk dagverloop werkt rustgevend voor alle kinderen.

Groeiboekje op maat van elk kind
OCMW-Vereniging De blauwe lelie - OCMW Brugge

Elk kind in de opvang heeft een eigen, gepersonaliseerd boekje. Het boekje 'groeit' mee met het kind.
Het 'groeiboekje' start als een dun boekje wanneer de peuter start in de opvang. Maandelijks worden knutselwerkjes, persoonlijke foto's, een verslag.... bijgevoegd. Als het kind klaar is om naar school te gaan neemt het een dik boek vol herinneringen aan de peutertuin mee.

Breng je stem uit op:
Categorie: Kind Groeps­opvang

Naam
E-mailadres

Gelieve alle verplichte velden in te vullen.