1
2
3
4
5
6
7
Een project inzenden

Wedstrijdreglement
• De wedstrijd Gouden Kinderschoen 2018 loopt van 19 februari t.e.m. 21 mei 2018: Projecten inzenden kan van 19 februari t.e.m. 31 maart, stemmen kan van 23 april t.e.m. 21 mei.
• De geselecteerde projecten worden na 31 maart 2018 per e-mail op de hoogte gebracht. De 15 genomineerden worden na 21 mei 2018 op de hoogte gebracht. De winnaars worden 28 mei persoonlijk bekend gemaakt.
• Meerdere inzendingen per lokaal bestuur zijn toegestaan.
• De jury is samengesteld uit medewerkers van het VVSG-Steunpunt Kinderopvang. Zij kiezen per categorie een winnaar van de Gouden Kinderschoen 2018.
• Enkel projecten die voldoen aan onderstaande criteria worden gepubliceerd.

Criteria
• Het gaat om een project dat gerealiseerd is en dus niet meer in een planningsfase zit.
• De initiatiefnemer is een lokaal bestuur uit Vlaanderen.
• Het project heeft een duidelijke visie en doelstellingen.
• Het project wordt gedragen door het lokaal bestuur.
• Het project is niet eenmalig.
• Het project is een voorbeeld en inspiratie voor andere lokale besturen of organisatoren van kinderopvang.
• Het project heeft nog niet eerder een Gouden Kinderschoen gewonnen.

Je kan het wedstrijdreglement en de projectvragen ook downloaden.

Naam van het project
Categorie(en)
Kind - Baby en peuter
Kind - Schoolgaand
Ouder
Beleid
Samenwerking

Duid één of meerdere categorieën aan die betrekking hebben op het initiatief.

Naam lokaal bestuur
Soort bestuur
Gemeente
OCMW
Samenwerking tussen gemeente en OCMW
Provincie
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Het doel van het project
Resterende woorden: 25

Beschrijf in één zin het doel van het project.

Korte omschrijving van het project
Resterende woorden: 45
Optioneel: langere omschrijving van het project
Resterende woorden: 340
Sociale media
Facebook:
Twitter:
LinkedIn:
Pinterest:
Instagram:
Andere:

Geef aan op welke sociale media, en onder welke link het initiatief te vinden is.

Adres/locatie van het project
Resterende woorden: 60
Naam contactpersoon

Gebruik je eigen contactgegevens of die van de verantwoordelijke van het initiatief kinderopvang.

Functie
E-mailadres
Telefoonnummer
GSM-nummer
Foto('s)
Upload Foto

Voeg minstens één kwaliteitsvolle foto van het project toe.

Toestemming lokaal bestuur
Mijn lokaal bestuur is op de hoogte van het indienen van dit project en gaat hiermee akkoord.
Toestemming gebruik gegevens
VVSG krijgt de toestemming om de aangeleverde motivatie en foto's rechtenvrij en kosteloos te publiceren, zowel in print als digitaal en op sociale media, dit in relatie tot de uitreiking van de Gouden Kinderschoen. Enkel algemene contactgegevens zullen gepubliceerd worden.
Het formulier is verstuurd. Bedankt voor je bijdrage!
Gelieve alle verplichte velden in te vullen.